ముగించు

ఎస్ టి డి & పిన్ కోడ్లు

ఎస్ టి డి & పిన్ కోడ్లు
క్రమ సంఖ్య నియోజక వర్గాలు ఎస్ టి డి & పిన్ కోడ్లు
1 55-వికారాబాద్ 08416-501101
2 56-తాండూర్ 08411-501141
3 54-పరిగి 08412-515261
4 72-కోడంగల్ 08505-509338