ముగించు

ఆసారా పెన్షన్లు

తేది : 10/05/2018 - | రంగం: తెలంగాణ ఫ్రబుత్వము

సంక్షేమ చర్యలు మరియు సామాజిక భద్రతా నికర వ్యూహంలో భాగంగా, తెలంగాణ ప్రభుత్వం పేద ప్రజలందరికీ గౌరవంతో భద్రత కలిగిన జీవితాన్ని నిర్ధారించడానికి “ఆసారా” పెన్షన్లను ప్రవేశపెట్టింది.’ఆసారా’ పెన్షన్ పథకం ప్రత్యేకించి పాత మరియు బలహీనమైన సమాజంలోని హాని విభాగాలను రక్షించడానికి ఉద్దేశించబడింది, ఎచ్ ఐ వి- ఎయిడ్స్, వితంతువులు, అనారోగ్యంతో చేసిన నేతపనివారు మరియు పొడుచుకు వచ్చిన టాపర్లు, వారి జీవనోపాధిని కోల్పోయిన వయస్సుతో, గౌరవ జీవితం మరియు సామాజిక భద్రతకు దారితీసే కనీస అవసరాలకు వారి రోజుకు మద్దతు ఇవ్వడం.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం “ఆసారా” ను కొత్త పెన్షన్ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది – నెలవారీ పింఛను రూ.పాత వయస్సు కోసం, వితంతువులు, నేతపనిచేయునవారు, కండగల టాప్పర్స్ మరియు ఎయిడ్స్ రోగులు మరియు రూ.500 నుండి రూ .1500 వికలాంగులకు.
సీనియర్ పౌరులు, వితంతువులు, శారీరక వికలాంగులైన పేదలు, వృద్ధులకు చెందిన కళాకారులు, బీడీ కార్మికులు సహా 37, 65, 304 మందికి పెన్షన్లకు ప్రభుత్వం రూ .4,700 కోట్లు ఖర్చు చేసింది.మునుపటి పథకాల కంటే 478% పెరుగుదల.

లబ్ధిదారులు:

ఎయిడ్స్ రోగులు మరియు రూ.500 నుండి రూ .1500 వికలాంగులకు.

ప్రయోజనాలు:

1000 రూపాయలు

ఏ విధంగా దరకాస్తు చేయాలి

మండల రెవెన్యూ కార్యాలయములో సమర్పించాలి