ముగించు

విద్యుత్ కార్యాలయాలు

విద్యుత్ కార్యాలయం , కొడంగల్

అదనపు డివిసనల్ ఇంజనీర్ (ఆపరేషన్స్) కార్యాలయం, కొడంగల్


ఫోన్ : 08505-284229
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/CPDCL_Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=CPDCL_Home_portal_page_374#
వర్గం / పద్ధతి: ప్రజావినియోగం
పిన్ కోడ్: 509338

విద్యుత్ కార్యాలయం , తాండూర్

అదనపు డివిసనల్ ఇంజనీర్ (ఆపరేషన్స్) కార్యాలయం, పోలీస్ స్టేషన్ ఎదురుగా , తాండూర్


ఫోన్ : 08411-273191
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/CPDCL_Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=CPDCL_Home_portal_page_374#
వర్గం / పద్ధతి: ప్రజావినియోగం
పిన్ కోడ్: 501141

విద్యుత్ కార్యాలయం, (టిఎస్ సి పి డి సి ఎల్) వికారాబాద్

అదనపు డివిసనల్ ఇంజనీర్ (ఆపరేషన్స్) కార్యాలయం, , అనంతగిరి రోడ్, వికారాబాద్


ఫోన్ : 08416-253405
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com
వర్గం / పద్ధతి: పబ్లిక్ యుటిలిటీ
పిన్ కోడ్: 501101

విద్యుత్ కార్యాలయం, పరిగి

అదనపు డివిసనల్ ఇంజనీర్ (ఆపరేషన్స్) కార్యాలయం, 33/11 కె వి ఎస్ ఎస్, పరిగి


ఫోన్ : 08412-223664
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com/CPDCL_Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=CPDCL_Home_portal_page_374#
వర్గం / పద్ధతి: ప్రజావినియోగం
పిన్ కోడ్: 501501