ముగించు

పురపాలక సంఘాలు

కొడంగల్ పురపాలక సంఘం

కొడంగల్, వికారాబాద్ జిల్లా


పిన్ కోడ్: 509338

తాండూర్ పురపాలక సంఘం

తాండూర్, వికారాబాద్ జిల్లా


పిన్ కోడ్: 501141

పరిగి పురపాలక సంఘం

పరిగి, వికారాబాద్ జిల్లా


పిన్ కోడ్: 501501

వికారాబాద్ పురపాలక సంఘం

రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర, వికారాబాద్


పిన్ కోడ్: 501101