ముగించు

చికిత్సాలయాలు

న్యూ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్

శంకర్పల్లి, తెలంగాణ 501203


వర్గం / పద్ధతి: హోస్పిటల్స్
పిన్ కోడ్: 501203

ప్రభుత్వ చికిత్సాలయం, పరిగి

పరిగి, వికారాబాద్ జిల్లా 501501


పిన్ కోడ్: 501501

ప్రభుత్వ ప్రాథమిక చికిత్సాలయం, వికారాబాద్

అనంతగిరి పల్లి , వికారాబాద్ 501102


పిన్ కోడ్: 501102