ముగించు

TSLA-2018 కు సాధారణ ఎన్నికలు – 16.07.2021 నాటి అనర్హత ఉత్తర్వులు- గెజిట్

TSLA-2018 కు సాధారణ ఎన్నికలు – 16.07.2021 నాటి అనర్హత ఉత్తర్వులు- గెజిట్
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేదీ చివరి తేదీ దస్తావేజులు
TSLA-2018 కు సాధారణ ఎన్నికలు – 16.07.2021 నాటి అనర్హత ఉత్తర్వులు- గెజిట్

ఎన్నికలు – తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభకు సాధారణ ఎన్నికలు, 2018 – ఎన్నికల ఖర్చులు డిఫాల్ట్ అయిన అభ్యర్థుల ఖాతాలు

23/07/2021 31/07/2023 చూడు (1 MB)