ముగించు

విద్యా శాఖ – SA కేడర్‌కు పదోన్నతుల కోసం తాత్కాలిక సీనియారిటీ జాబితా

విద్యా శాఖ – SA కేడర్‌కు పదోన్నతుల కోసం తాత్కాలిక సీనియారిటీ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంభ తేదీ చివరి తేదీ దస్తావేజులు
విద్యా శాఖ – SA కేడర్‌కు పదోన్నతుల కోసం తాత్కాలిక సీనియారిటీ జాబితా

ఇవి తాత్కాలిక జాబితాలు. క్రింద జాబితా చేయబడినట్లుగా మీరు జోడింపులను కనుగొనవచ్చు.

 1. LB SA గణితం TM
 2. SGT నుండి SA ఇంగ్లీష్ LB
 3. SGT నుండి SA సోషల్ TM
 4. SGT నుండి SA సోషల్ UM LB
 5. GOVT SGT ఫిజిక్స్ TM
 6. GOVT SGT గణితం TM
 7. GOVT SGT సోషల్ TM
 8. PSHM
 9. SGT నుండి SA (భౌతిక శాస్త్రం) TM LB
 10. SGT నుండి SA బయాలజీ UM LB
 11. SGT నుండి SA మ్యాథమెటిక్స్ UM LB 
 12. SGT నుండి SA ఫిజిక్స్ UM LB
 13. GOVT SGT ఇంగ్లీష్
 14. SGT నుండి SA బయో. సైన్స్ TM LB
 15. GOVT – SGT నుండి SA సోషల్ UM
 16. SA BIO SCI UM నుండి GOVT SGT
09/09/2023 17/09/2023 చూడు (288 KB) Tentative – SGT to SA Eng LB (590 KB) Tentative – SGT to SA SOCIAL TM (654 KB) Tentative – SGT to SA Social UM LB (161 KB) Tentative – GOVT SGT TO PHY-SCI TM (135 KB) Tentative – GOVT SGT TO Maths TM (135 KB) Tentative – GOVT SGT TO Social TM (130 KB) Tentative – PSHM (1 MB) Tentative – SGT to SA (Phy Sci) TM LB (171 KB) Tentative – SGT to SA Bio. Sci. UM LB (140 KB) Tentative – SGT to SA MATHS UM LB (149 KB) Tentative – SGT TO SA PHY SCI UM LB (141 KB) Tentative -GOVT SGT TO ENGLISH (128 KB) Tentative- SGT to SA Bio. Sci. TM LB (683 KB) Tentative – GOVT – SGT to SA SOCIAL UM (137 KB) Tentative – GOVT SGT to SA BIO SCI UM (117 KB)