ముగించు

రాజ్యాంగ దినోత్సవం

రాజ్యాంగ దినోత్సవం - డాక్టర్ అంబేద్కర్‌కు నివాళులర్పించిన కలెక్టర్

రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా డాక్టర్ అంబేద్కర్‌కు నివాళులర్పించిన కలెక్టర్

రాజ్యాంగ దినోత్సవ ప్రతిజ్ఞ

జిల్లా అధికారులచే రాజ్యాంగ దినోత్సవ ప్రతిజ్ఞ