ముగించు

బతుకమ్మ సంబురాలు

బతుకమ్మ అనేది పూల పండుగ, దీనిని తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కొన్ని ప్రాంతాలు జరుపుకుంటాయి. ప్రతి సంవత్సరం ఈ పండుగను శతవాహన క్యాలెండర్ ప్రకారం భద్రాపాద పౌర్ణమి నుండి దుర్గాష్టమి వరకు తొమ్మిది రోజులు జరుపుకుంటారు, సాధారణంగా గ్రెగోరియన్ క్యాలెండర్ యొక్క సెప్టెంబర్-అక్టోబర్