ముగించు

ఓటరు నమోదు

12.10.2021 న జిల్లా కలెక్టర్ ఛాంబర్‌లో ఓటరు నమోదు కోసం వాల్ పోస్టర్‌ని జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు. పరిపాలన అధికారి, కలెక్టరేట్, ఎన్నికల సూపరింటెండెంట్ శ్రీ. శ్రీధర్ మరియు సంబంధిత అధికారులు కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.