ముగించు

సిటిజెన్ చార్టర్

పత్రం వారీగా వడపోత

వడపోత

సిటిజెన్ చార్టర్
హక్కు తేది చూడండి / డౌన్‌లోడ్ చేయండి
మీసేవా – సిటిజన్ చార్టర్ 01/06/2020 చూడు (446 KB)
వాణిజ్య పన్ను విభాగం సిటిజన్ చార్టర్ 01/06/2020 చూడు (126 KB)
లేబర్ విభాగం సిటిజెన్ చార్టర్ 11/05/2020 చూడు (79 KB)