ముగించు

సహాయ కేంద్రం

వికారాబాద్ జిల్లా హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్
క్రమ సంఖ్య డిపార్ట్మెంట్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్స్
1 కోవిడ్-19 104 / 08416-256996 / 256998
2 పోలీసు కంట్రోల్ రూమ్ 100
3 అగ్నిమాపక సేవ 101
4 అంబులెన్స్ 102 / 108
5 రైలు నిలయం 131
6 చైల్డ్ హెల్ప్లైన్ 1098
7 మహిళల హెల్ప్లైన్ 181

: