ముగించు

ఫోటో గ్యాలరీ

డయాగ్నస్టిక్ వాహనాల ప్రారంభోత్సవం

వికారాబాద్, వైద్య & ఆరోగ్య శాఖ యొక్క డయాగ్నొస్టిక్ వాహనాల ప్రారంభోత్సవం