ముగించు

నియోజకవర్గాలు

అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు మరియు ఓటర్లు
క్రమ సంఖ్య అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు మొత్తం ఓటర్లు
1 55-వికారాబాద్ 2,17,466
2 56-తాండూర్ 2,10,770
3 54-పరిగి 2,42,014
4 72-కొండగల్ 2,14,032